استاد محمد خدارحمی بنیانگذار آموزش سخنرانی حرفه ای در ایران است. ایشان نایب رئیس کانون سخنوران کشور و رئیس گروه آموزشی مکتب سخن هستند. استاد خدارحمی ۱۲ عنوان کتاب در زمینه اصول و فنون سخنوری و فن بیان و مذاکره و ارتباطات تالیف کرده اند که در زمینه های یاده شده بسیار مفید و کاربردی است.

ایشان از سال ۱۳۷۶ در عرصه آموزش فعال هستند و بیش از هزاران نفر از کلاسه و دوره های حضوری و غیر حضوری ایشان بهره مند شده اند. افراد شاخصی از جمله اساتید بنام در عرصه آموزش از شاگردان ایشان بوده اند.